Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de gemeente Slenaken. 1795-1950

Omschrijving

De gemeente Slenaken is in 1982 opgegaan in de gemeente Wittem en maakt sinds 1999 deel uit van de gemeente Gulpen-Wittem.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder 4.1.1.1.-4.1.1.4. zijn de notulen van vergaderingen en de besluiten van de gemeenteraad en het college van B&W te vinden. Onder 4.1.2.a.d.b. vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder 4.1.2.b.2.d.b. bevinden zich stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u, in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers