Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de gemeente Slenaken. 1795-1950

Omschrijving

De gemeente Slenaken is in 1982 opgegaan in de gemeente Wittem en maakt sinds 1999 deel uit van de gemeente Gulpen-Wittem.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder 4.1.1.1.-4.1.1.4. zijn de notulen van vergaderingen en de besluiten van de gemeenteraad en het college van B&W te vinden. Onder 4.1.2.a.d.b. vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder 4.1.2.b.2.d.b. bevinden zich stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u, in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 1515 - Stukken betreffende opleiding, aanstellings- en bevorderingseisen, ongevallenverzekering, uniformkleding en rangonderscheidstekenen, vrijstelling van terugvoering in krijgsgevangenschap, arbeidsinzet van en vergoeding aan brandweerpersoneel in het algemeen. 1941-1949

    Thema's

  • 1714 - Stukken betreffende de toepassing en de uitvoering van het Arbeidsdienstplichtbesluit, de uitvoering van de regeling arbeidsdienstplicht, het vervullen van de arbeidsdienstplicht, de vordering van arbeidskrachten, de arbeidsinzet, en de afwikkeling van de Nederlandse Arbeidsdienst. 1942-1945

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers