Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de Gemeente Sint Philipsland 1807-1964

Omschrijving

Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad en vergaderingen van Burgemeester en Wethouders in de oorlogsperiode zijn te vinden in inventarisnummers 23-24 en 58-59. Voor agenda's voor de vergaderingen van Burgemeester en Wethouders, zie inventarisnummers 84-87. Voor correspondentie van Burgemeester en Wethouders, zie de inventarisnummers 436-611. De ingekomen stukken en doorslagen van uitgegane stukken zijn geordend volgens het VUGA-rubriekenstelsel . Met betrekking tot de oorlogsjaren worden onder andere de volgende rubrieken genoemd: Arbeidsbemiddeling, evacuatie, arbeidsdienst, dienstplicht, luchtbescherming, distributie, inkwartiering, justitie en politie en geheim (waaronder mobilisatie). Inventarisnummers 1477-1481 bevatten bevolkingsregisters (1914-1940), Onder inventarisnummers 1494-1499 zijn registers van ingekomen en vertrokken personen te vinden. Inventarisnummers 1504-1515 hebben betrekking op persoonskaarten.

Er bevindt zich in dit archief een gedeponeerd archief dat betrekking heeft op de oorlog: Archief van de buurtschap Sint Philipsland van de Nederlandse Volksdienst/Winterhulp Nederland, 1941-1944

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers