Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Sint Annaland

Omschrijving

Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad en besluitenlijsten van vergaderingen van Burgemeester en Wethouders in de oorlogsperiode zijn te vinden in inventarisnummers 45 en 63. Voor correspondentie van Burgemeester (en Wethouders) zie de inventarisnummers 299-331 (agenda's 400 -401, klappers 414-415) en 593-663 (agenda's 741-742 en klappers 747-748). Inventarisnummers 1162-1173 bevatten bevolkingsregisters/persoonskaarten (1923-1949),

Er bevinden zich in dit archief de volgende gedeponeerde archieven die betrekking hebben op de oorlog: Archief van het plaatselijk comité van de organisatie Winterhulp Nederland, 1940-1942; archief van het plaatselijk comité Zuid helpt Noord (1945) en het archief van de plaatselijke comités van de Nationale Centrale voor hulpverlening Nederland (NHCN) en de Nationale Hulpactie Rode Kruis (HARK, (1945)

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 1350 - Stukken betreffende de mobilisatie, 1896 - 1940.Met hiaten.

    Thema's

  • 1351 - Stukken betreffende de te nemen maatregelen na een algemene mobilisatie, 1936 - 1939.

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers