Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de Gemeente Schaesberg 1911-1981

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk1.5 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 1.5.3 en hoofdstuk 2 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 4.5 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 2483 - Telegrammen inzake (voor-)mobilisatie 1938, 1939 en 1940, 1938-1940

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers