Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de gemeente 's Heer Arendskerke 1634-1969

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente 's Heer Arendskerke. Het bevat tevens een aantal gedeponeerde archieven, waaronder het archief van het Burgerlijk Armbestuur te 's Heer Arendskerke 1803-1964, het archief van de distributiedienst 1939-1948 en het archief van de plaatselijk leider van de Winterhulp 1940-1944. Voor de overige gedeponeerde archieven wordt verwezen naar de inventaris.

Inventarisnummers 147-148 en 162 bevatten notulen van de gemeenteraad van 15 juni 1936-30 november 1950 respectievelijk presentielijsten van de vergaderingen van de gemeenteraad 1928-1941 en 1945-1948. Onder inventarisnummer 168 zijn notulen van de besloten vergaderingen van de gemeenteraad te vinden o.a met betrekking tot de jaren 1936-1941 en 1945-1956. Notulen van de vergaderingen van B & W met betrekking tot de oorlogsjaren zijn te vinden in de inventarisnummers 179-180. Presentielijsten van de vergaderingen van B&W zijn te vinden onder inventarisnummer 191. Inventarisnummers 715-720 bevatten staten van ingekomen en uitgegane stukken met betrekking tot de jaren 1937-1947. Inventarisnummers 1293-1377 bevatten persoonsdossiers van ambtenaren, wellicht bevindt zich hieronder oorlogsgerelateerde informatie. In de rubriek Bevolkingsadministratie bevatten de Inventarisnummers 1652-1699 bevolkingsregisters uit de oorlogsjaren, verder zijn in dat hoofdstuk onder de inventarisnummers 1708 en 1719 staten van personen te vinden die zich in de gemeente gevestigd hebben (1936-1947) respectievelijk uit de gemeente vertrokken zijn (1934-1946). Inventarisnummer 1723 bevat lijsten van de in de gemeente woonachtige personen, met vermelding van de huizen, die ze bewoonden in de periode 1943-1953. Inventarisnummer 1724 bevat stukken betreffende de inwoners van de gemeente die in Duitsland overleden zijn, 1944-1946.
Inventarisnummer 2463 bevat stukken betreffende het toekennen van Koninklijke Onderscheidingen aan ingezetenen van de gemeente, o.a. met betrekking tot de jaren 1939-1941 en 1947-1951

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers