Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de gemeente Roosteren (1928) 1938-1981 (1983)

Omschrijving

De gemeente heeft tijdens de oorlogsperiode de nodige ontberingen oeten doorstaan. Bij het korte gevecht dat onstond aan de kanaalbrug op de weg Roosteren-Susteren sneuvelden kapitein Braun, commandant van de in Roosteren gelegerde Nederlandse tropen en later ook nog sergeant Spieke, commandant van de politietroepen ter plaatse. Later bleek dat de Duitsers gebruik hadden gemaakt van kartonnen Nederlandse helmen. Tijdens dit offensief van de Duiters werden de kanaalbruggen te Aasterberg en te Illikhoven en de brug over de Maas aan Belgische zijde opgeblazen. Er sneuvelden aan Nederlandse zijde tien militairen.
De inwoners van Roosteren zijn de gehele oorlogsperiode actief geweest om krijgsgevangenen te bevrijden en onder te laten duiken. In 1943 werden uit het gemeentehuis een twintigtal persoonsbewijzen en bijbehorende zegels ontvreemd t.b.v. de onderduikers. Op 27 en 28 september 1944 zijn ongeveer 400 inwoners van Roosteren op last van de Duiters geƫvacueerd, terwijl ongeveer 600 inwoners wisten onder te duiken. Op 30 september werd het gedeelte gelegen ten westen van het Julianakanaal door Amerikaanse tankspitsen bevrijd. Het zou tot 18 januari 1945 duren voordat de rest van Rooosteren bevrijd werd. Gedurende deze tijd lag met name Oud-Roosteren in de frontlinie. Praktisch alle huizen in Roosteren werden tijdens de gehele oorlogsperiode beschadigd.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 1-35 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 262-325 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummers 381-407 en 1526-1539 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers