Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Rilland-Bath, 1782-1969

Omschrijving

In de Tweede Wereldoorlog werd Rilland-Bath bekend door de Bathst¬elling. Deze stelling beoogde de verdediging van de toegang tot Zuid-Beveland en Walcheren. Tegen de tijd dat de Duitsers bij de Bathstelling aankwamen, was die echter zo goed als verlaten. De troepen gaven zich al snel over en wilden op het raadhuis van Rilland nog voor hun overgave enige stukken en kaarten verbranden, waarbij het raadhuis in vlammen opging. De bevolking werd geëvacueerd naar Zeeuws-Vlaanderen. Op 11 mei vond de evacuatie plaats. op 22 mei kon de eerste groep weer naar huis terugkeren. Het leven leek toen weer gewoon verder te gaan tot 29 augustus 1941 toen de gemeenteraad zijn werkzaamheden moest staken. De burgemeester werd het hoofd van de gemeente. Daarnaast kwamen er ook beperkingen voor de mensen zoals: beperking van vrijheid van beweging en meningsuiting. Ook werd er wegens de schaarste voedsel gedistribueerd. Op 25 oktober 1944 bevrijdden de Canadezen Rilland-Bath als eerste Zuid-Bevelandse gemeente. Negentien ingezetenen waren omgekomen.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk A, paragraaf 1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk B, paragraaf 2 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk B, paragraaf E zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers