Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeente Renswoude

Omschrijving

Het archief bevat onder andere de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente Renswoude. Inventarisnummers 8 en 23 bevatten de notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad respectievelijk het College B&W uit 1940-1941 en vanaf 1945. In inventarisnummers 184 bevinden zich agenda's van ingekomen en verzonden stukken met betrekking tot de jaren 1943-1947. In hoofdstuk 2.2.2.07 (Financiën) bevinden zich financiële stukken (rekeningen, begrotingen) met betrekking tot de oorlogsjaren. Mogelijk is er ook relevante informatie aanwezig in de inventarisnummers 333, 716, 718 en 1255-1258 (benoeming, ontslag van respectievelijk gemeenteraadslieden,(waarnemend) burgemeester, wethouders en gemeentepersoneel) en in hoofdstuk 2.2.2.11 Bevolking en Burgerlijke Stand (waaronder verblijfsregisters en registers van ingekomen en vertrokken personen)

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 752 - Stukken betreffende de "Arbeitseinsatz", 1941-1945

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers