Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Raalte. (1885) 1940-1949 (1952)

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek II.A, II.B en II.C zijn de notulen en besluiten van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie III.A.9 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek III.B.3 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers