Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Oud-Alblas, 1931-1985

Omschrijving

Per 1 januari 1986 hield de gemeente Oud-Alblas op te bestaan en ging, samen met Molenaarsgraaf, Wijngaarden, Bleskensgraaf en Hofwegen, Ottoland, Goudriaan en Brandwijk, op in de nieuwe gemeente Graafstroom.

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Oud-Alblas uit de periode 1939-1985. Inventarisnummer 1160 bevat een register van ingekomen personen uit de periode 1931-1967. Inventarisnummers 556-562 bevatten registers van ingekomen en verzonden stukken uit de periode 1940-1945. Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad 1928-1985 bevinden zich onder inventarisnummers 1181-1190. Notulen van besloten vergaderingen van de gemeenteraad uit de jaren 1927-1949 vindt u onder inventarisnummer 1191. Inventarisnummer 1070 bevat processen-verbaal van gemeenteraadsverkiezingen. Stukken met betrekking tot bezoldiging en benoemingen van leden van het college van Burgemeester en Wethouders uit de periode 1932-1958 bevinden zich onder inventarisnummer 1075. Inventarisnummers 1161-1180 bevatten besluitenlijsten van het college van Burgemeester en Wethouders uit de periode 1929-1985. Inventarisnummers 1079 en 1080 bevatten informatie over de burgemeesters C.C. van Dobben de Bruyn (1937-1972) en P.H. Oldemans (1945). Het archief bevat een serie personeelsdossiers, waaronder dossiers van personen die tijdens de oorlog in dienst van de gemeente waren.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers