Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Ottoland, 1939-1985

Omschrijving

Per 1 januari 1986 hield de gemeente Ottoland op te bestaan en ging, samen met Molenaarsgraaf, Wijngaarden, Bleskensgraaf en Hofwegen, Oud-Alblas, Goudriaan en Brandwijk, op in de nieuwe gemeente Graafstroom.

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Ottoland uit de periode 1939-1985. De beschrijvingen in de plaatsingslijst zijn summier, zodat niet altijd zeker is of er sprake is van oorlogsgerelateerd materiaal. Om deze reden kan het voorkomen dat beschrijvingen zijn opgenomen waarvan na bestudering van de stukken blijkt dat ze geen oorlogsgerelateerd materiaal bevatten. Het is ook mogelijk dat achteraf blijkt dat onterecht bepaalde beschrijvingen niet zijn opgenomen.
Inventarisnummers 535-537 bevatten registers van overlijden met betrekking tot de periode 1931-1985.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers