Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Oldehove. 1811-1989

Omschrijving

De gemeente Oldehove maakt sinds 1990 samen met de voormalige gemeentes Grijpskerk, Zuidhorn en Aduard deel uit van de nieuwe gemeente Zuidhorn.

Stukken die betrekking hebben op de activiteiten van de gemeenteraad en van het college van B&W bevinden zich onder 02.01.02. Stukken die betrekking hebben op het personeel worden genoemd onder 02.01.04. Stukken die betrekking hebben op de bevolkingsregistratie zijn te vinden onder 02.02.03. Hier kan met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog bruikbare informatie aangetroffen worden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers