Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel, (1901) 1929-1975

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel.

Inventarisnummer 3 bevat notulen van de raadsvergaderingen 26 augustus 1936 - 29 augustus 1941 en 8 november 1945 - 18 juni 1948. Onder inventarisnummer 29 vindt u notulen van geheime vergaderingen van de gemeenteraad, 1932-1946. Voor agenda's met aantekening van de genomen besluiten van het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot de periode 1939-1945, zie inventarisnummers 1022-1027. Rubriek 2.1.3.5 bevat gemeentebegrotingen met (gedeeltelijk) nota's van aanbieding, memories van toelichting, bijlagen, onder andere met betrekking tot de oorlogsjaren. Voor jaarrekeningen met (gedeeltelijk) bijlagen, dienstjaren 1940-1945, zie rubriek 2.1.3.6. Inventarisnummer 275 bevat stukken met betrekking tot verkiezing van leden van de gemeenteraad 1935-1958. Onder rubriek 2.1.5. zijn onder andere stukken met betrekking tot burgemeester F. Jas (1923-1949), de gemeenteraad (1932-1972) en wethouders (1944-1974) aanwezig.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers