Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeente Midwoud, secretarie 1927-1978

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 1-15 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 446-506 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden.Onder 542-630 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 611 - Kopie van de machtiging, verleend door de burgemeester, aan M. Meurs, plaatselijk leider Landelijke Onderduikers (L.O.), tot het in ontvangst nemen van het Bevolkingsregister, 1945

  Thema's

 • 900 - Publicatie "Vrijheid Vergaat Niet", met brief aan de waarnemend inspecteur voor de Luchtbescherming, 1940.
  N.B. Uitgedeeld en uit een vliegtuig geworpen door de Royal Air Force (R.A.F.) in de ochtend van 21 oktober 1940

  Thema's

 • 920 - Stukken betreffende de instelling en werkwijze van waakdiensten tegen sabotage, 1941-1943

  Thema's

 • 1183-1184 - Stukken betreffende de oprichting, onthulling, onderhoud en verbetering van een oorlogsgedenkteken voor de Nederlands Hervormde kerk te Midwoud ter ere van de nagedachtenis van de 8 inzittenden van de op 20 januari 1945 neergestorte Amerikaanse bommenwerper en de aan de Broerdijk doodgeschoten verzetstrijder J.P. Roosje, 1945-1960

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers