Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Maasland ( 1901 ) 1920-1980 ( 1989 )

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 'Algemene Stukken' zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden.Onder inventarisnummers AM 154 t/m 188 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In het hoofdstuk 'Openbare Orde' zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers