Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van de archieven van de gemeente Lisse, (1581) 1942 - 1989 (1995)

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Lisse.

Inventarisnummers 1-2 bevatten notulen van vergaderingen van de gemeenteraad (inclusief bijlagen en index) met betrekking tot de periodes 12 februari 1941-29 augustus 1941 en 20 nov 1945 - 30 dec 1946. Rubriek 1.2.5 bevat financiële stukken (jaarrekeningen en bijlagen, begrotingen) uit de oorlogsjaren. Onder de rubriek bevolkingsregister (1.2.9.2) vindt u gezinskaarten 1920-1940, persoonskaarten 1940-1994 en adreskaarten 1940-1985.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers