Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Lekkerkerk, 1930-1950

Omschrijving

De toegang op het archief wordt gevormd door een dossierinventaris. De inventaris is nog in bewerking. Aan de beschrijving van de archiefstukken zijn in de inventaris nog geen inventarisnummers toegekend, maar rubrieken. In de Wegwijzer wordt daarom ook verwezen naar rubrieken. Voor informatie over de inhoud van dit archief dient u zich te wenden tot Groene Hart Archieven, locatie Streekarchief Midden-Holland te Gouda.

Rubriek 1.1. bevat notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Correspondentie bevindt zich onder rubriek 1.2. Financiële stukken bevinden zich in rubriek 2.1.3.2. Rubriek 2.2.7 bevat persoonsdossiers, waaronder dossiers van personeelsleden die tijdens de oorlog in dienst waren van de gemeente.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers