Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Leiderdorp, 1934-1985 (1999)

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Leiderdorp, 1934-1985. Inventarisnummers 2-4 bevatten registers van notulen van vergaderingen van de gemeenteraad met betrekking tot de jaren 1938-1947. Inventarisnummer 137 bevat stukken betreffende de historie en groei van Leiderdorp, 1945-1946. Inventarisnummer 156 bevat stukken betreffende inmenging van het hoger gezag, 1945-1963. Voor gemeenterekeningen uit de jaren 1939-1946, zie inventarisnummers 535-537 (correspondentie over jaarrekeningen bevindt zich voor deze jaren in de inventarisnummers 531-532). Begrotingen betreffende de jaren 1939-1946 zijn te vinden in de inventarisnummers 556-563. Grootboeken van uitgaven en inkomsten met betrekking tot de jaren 1939-1946 zijn aanwezig in inventarisnummers 702-709 respectievelijk 782-789. Gemeenterekeningen en bijlagen van de jaren 1939-1946 vindt u in inventarisnummers 827-828 respectievelijk 860-866. Inventarisnummers 917-919 bevatten correspondentie uit de jaren 1941-1951. Inventarisnummers 1125-1127 en 1138 bevatten stukken betreffende verkiezing en benoeming van leden van de gemeenteraad met betrekking tot de periode 1935-1949. Rubriek 2.13.4.4. bevat onder andere stukken met betrekking tot het Burgerlijk Armbestuur. Mogelijk vindt u in genoemde inventarisnummers voor uw onderzoek relevante informatie uit de oorlogsperiode.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers