Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente leek 1937-1966

Omschrijving

Voor het archief van de gemeente Leek wordt zowel een inventaris als een dossierinventaris gehanteerd. De notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad en het college van B&W worden in de inventaris vermeld onder A1. Zaken die betrekking hebben op de bevolking worden in de inventaris vermeld onder B5. Stukken die betrekking hebben op het personeel worden in de dossierinventaris genoemd onder nummer 2.08. Stukken die betrekking hebben op de bevolking worden in de dossierinventaris genoemd onder nummer 1.755.2. Met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog kan hier bruikbare informatie gevonden worden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers