Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeente Laren, 1929-1971

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In Hoofdstuk 1.1. en 1.2 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In Hoofdstuk 2.1.2.2. vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Voor stukken betreffende de bevolkingsregistratie zie hoofdstuk 2.4. (zie ook het Bevolkingsregister Laren 1813-1971, toegangsnummer 1.076 en de Burgerlijke Stand Laren 1811-1950, toegangsnummer 1.078). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers