Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de gemeente Kloetinge 1570-1969

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente Kloetinge 1570-1969. Mogelijk bevindt zich in onderstaande inventarisnummers oorlogsgerelateerde informatie: Inventarisnummers 120-121 en inventarisnummers 137-139 bevatten de notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad respectievelijk de vergaderingen van B&W. Inventarisnummers 153-154 bevatten presentielijsten van de vergaderingen van de gemeenteraad van 1933-20 april 1939, van 25 mei 1939-27 augustus 1941 en 6 september 1945-5 juli 1951. Inventarisnummers 160-161 bevatten presentielijsten van de vergaderingen van B&W van mei 1931 tot januari 1956. Inventarisnummers 730-812 bevatten persoonsdossiers van ambtenaren uit de periode 1930-1969. Inventarisnummers 1159-1168 van de rubriek bevolkingsadministratie bevatten bevolkingsregisters betreffende de periode 1923-1969. Onder de rubriek bevolkingsadministratie zijn eveneens staten van personen te vinden die zich in de periode 1939-1947 in de gemeente Kloetinge hebben gevestigd (inventarisnummers 1176-1177) respectievelijk uit de gemeente Kloetinge zijn vertrokken (inventarisnummers 1184-1185). In inventarisnummer 1190 bevinden zich staten van personen toevallig geboren of overleden in de gemeente in de periode 1939-1948.
Inventarisnummers 1545-1561 bevatten personeelsdossiers van onderwijzend personeel (kleuteronderwijs), onder andere uit 1941,1943 en latere jaren. Inventarisnummers 1617-1682 bevatten personeelsdossiers van onderwijzend personeel (lager onderwijs) periode 1930-1969.
Inventarisnummer 1727 bevat stukken betreffende aan inwoners verleende Koninklijke Onderscheidingen o.a. uit de jaren 1940, 1947-1951.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers