Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de gemeente Klimmen. (1797) 1800-1953 (1973)

Omschrijving

De gemeente Klimmen is bij de gemeentelijke herindeling van 1982 samengevoegd met de gemeente Voerendaal; tot de nieuwe fusiegemeente Voerendaal..

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder 2.1.1.- 2.1.3. zijn de notulen van vergaderingen en besluiten van de gemeenteraad en het college van B&W te vinden. Onder 2.2.1.2 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder 2.2.2.4.4.2 bevinden zich stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u, in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 3093 - Stukken betreffende de vergoeding van kosten i.v.m. de mobilisatie. 1939-1941

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers