Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de gemeente Klimmen. (1797) 1800-1953 (1973)

Omschrijving

De gemeente Klimmen is bij de gemeentelijke herindeling van 1982 samengevoegd met de gemeente Voerendaal; tot de nieuwe fusiegemeente Voerendaal..

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder 2.1.1.- 2.1.3. zijn de notulen van vergaderingen en besluiten van de gemeenteraad en het college van B&W te vinden. Onder 2.2.1.2 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder 2.2.2.4.4.2 bevinden zich stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u, in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid
 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 1160 - Correspondentie met de procureur-generaal bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch, fungerend als gewestelijk directeur van politie betreffende politiemaatregelen op zondag 12 april 1942 ten behoeve van de mijnwerkers, die op die dag wensen te gaan werken en niet deelnemen aan de staking. 1942

  Thema's

 • 1313 - Stukken betreffende een bewakingsdienst tegen sabotage tijdens de Duitse bezetting. 1941-1944

  Thema's

 • 1314 - Staat betreffende de bewakingsobjecten; met bijbehorende stukken. 1943

  Thema's

 • 1315 - Verzoekschrift van de Gemeenschap Oud Illegale Werkers Nederland rayon Klimmen Hulsberg Voerendaal tot het verlenen van medewerking aan het uitoefenen door een hunner leden van controle op de politieke betrouwbaarheid van de gerepatrieerden. 1945

  Thema's

 • 2140-2154 - Stukken betreffenden distributie van voedsel, textiel etc.; hoofdzakelijk administratie, ook over rijwielen, ontvreemde bonnen en het Militair gezag. 1933-1947

  Thema's

 • 2235 - Stukken betreffende een opgave van inlichtingen op verzoek van het hoofd sectie juridische zaken te Vught over minderjarige kinderen, die tijdens de bezetting door een illegale organisatie bij pleegouders werden ondergebracht. 1945

  Thema's

 • 2254 - Correspondentie met het Werk-Comité Voormalige Ondergrondsche Groepen in Nederland (V.O.G.I.N.) over nagelaten betrekkingen van de slachtoffers van het verzet 40/45. 1946

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers