Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Kessel. (1938) 1942-1989 (1993)

Omschrijving

Het archief van Kessel is in de Tweede Wereldoorlog vrijwel geheel verloren gegaan. Kort voor het uitbreken van de oorlog had de rijksarchivaris van Limburg het gemeentebestuur dringend verzocht over te gaan tot het bouwen van een brandvrije archiefbewaarplaats. Door de oorlog en de daarmee gepaard gaande materiaalschaarste kwam het hier echter niet van. In de nacht van 20 op 21 juli 1944 stortte een Britse bommenwerper neer in de directe omgeving van het gemeentehuis. Hierdoor en door waterschade en plundering door Duitse militairen naderhand, is het archief grotendeels verloren gegaan. Bewaardgebleven stukken van voor 1942 kunnen gevonden worden in de inventaris van het gemeentearchief over de periode 1806-1941.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. De inventarisnummers 121-186 betreffen de vergaderingen, notulen en besluiten van de gemeenteraad en het College B&W. De inventarisnummers 378-431 betreffen personeelsaangelegenheden. De inventarisnummers 551-563 betreffen de bevolkingsregistratie. Het archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand beslaat de inventarisnummers 843-876 Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers