Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Kessel 1806-1941 (1942)

Omschrijving

Het archief van Kessel is in de Tweede Wereldoorlog vrijwel geheel verloren gegaan. Kort voor het uitbreken van de oorlog had de rijksarchivaris van Limburg het gemeentebestuur dringend verzocht over te gaan tot het bouwen van een brandvrije archiefbewaarplaats. Door de oorlog en de daarmee gepaard gaande materiaalschaarste kwam het hier echter niet van. In de nacht van 20 op 21 juli 1944 stort een Britse bommenwerper neer in de directe omgeving van het gemeentehuis. Hierdoor en door waterschade en plundering door Duitse militairen, gaat het archief grotendeels verloren. Het archief over de periode 1942-1989 is apart beschreven in verband met de invoering van het nieuwe registratuurstelsel per 1 juni1941.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers