Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Hurwenen 1821 - 1955

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Hurwenen

Inventarisnummer 1/13 bevat notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad uit de periode 1935 - 1955 (1 omslag). Inventarisnummer 1/16 bevat notulen van geheime vergaderingen van de gemeenteraad, 1919-1954. Inventarisnummers 1/17-1/18 bevatten besluiten van de gemeenteraad, 1935-1949 (In de periode 1942-1943 betreft het besluiten van de burgemeester, waarnemende de taak van de gemeenteraad). Presentielijsten van de vergaderingen van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders, 1941-1955 bevinden zich in inventarisnummer 1/20. Notulen van de vergaderingen van burgemeester en wethouders uit de jaren 1935 - 1955 zijn aanwezig in inventarisnummer 1/26. Inventarisnummers 1/207-1/210 bevatten persoonsdossiers van burgemeesters en waarnemend burgemeesters 1936-1945. Personeelsdossiers met betrekking tot de jaren 1918-1955 bevinden zich in de inventarisnummers 1/242- 1/265. Inventarisnummer 1/729 bevat politionele maandrapporten; maandelijkse verslagen van de burgemeester aan de gewestelijke politiepresident, 1943-1944. Inventarisnummer 1/730 bevat stukken betreffende de naleving en toepassing van de algemene politieverordening, 1943-1953. Registers van vestiging en vertrek, 1936-1947 bevinden zich in inventarisnummers 1/740-1/741.
(Afschriften van) persoonskaarten van inwoners (bevolkingsregister), 1938-1955 bevinden zich in het archief van de gemeente Rossum (archiefblokr 205) Registers houdende overlijdensakten 1941-1950 bevinden zich in inventarisnummer 1/794

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers