Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de gemeente Hulsberg. 1776-1953

Omschrijving

Tot 1982 was Hulsberg een zelfstandige gemeente. Bij de gemeentelijke herindeling werd de gemeente samengevoegd met Nuth. Een deel van het gebied van de voormalige gemeente Hulsberg kwam bij de gemeente Valkenburg aan de Geul en een deel ging naar Voerendaal.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder 2.1.1.1.- 2.1.1.4. zijn de notulen van vergaderingen en besluiten van de gemeenteraad en het college van B&W te vinden. Onder2.1.2.1.2 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder 2.1.2.2.02.4.2 bevinden zich stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u, in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers