Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Hontenisse (1913) 1936-1970 (1976)

Omschrijving

Hontenisse is een voormalige gemeente in Zeeuws-Vlaanderen in de Nederlandse provincie Zeeland die na een gemeentelijke herindeling op 1 januari 2003 is opgegaan in de gemeente Hulst.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder 1.1.1 en 1.1.2 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder 2.1.9 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder 3.4 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers