Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Hoensbroek,1940-1947

Omschrijving

Tot 1982 was Hoensbroek een zelfstandige gemeente. Sindsdien maakt Hoensbroek als stadsdeel van Heerlen deel uit van de gelijknamige gemeente.

Het archief vormt de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Door de specifieke periode waarover dit archief handelt, zijn praktisch alle hierin voorkomende stukken in meer of mindere mate oorlogsgerelateerd. Onder 5.1 en 5.2 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder 7 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder 3.4 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 1134 - Brief van het evacuatiebureau van de N.S.B. te Utrecht aan de burgemeester betreffende de aanstelling van een plaatselijke vertegenwoordiger te Hoensbroek t.a.v. de medische zorg van bij een (mogelijke) evacuatie betrokken N.S.B.-leden, met bijbehorende circulaires van het Rijk. 1944

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers