Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Heerlen, 1919-1969

Omschrijving

De Maria Christina wijk is een mijnwerkerskolonie in Heerlen die in 1941 gebouwd werd naar een ontwerp van de Duitse architecten K. Gonser en H.G. Oechler. De 240 woningen werden gebouwd voor kinderrijke gezinnen, Duitse mijnarbeiders die de mijnexploitatie van de Nederlanders zouden gaan overnemen. De wijk werd gebouwd vanuit het nationaal-socialistische ideaal en stond (en staat) ook bekend als de Hermann Göringkolonie. Naast woningen werden er ook partijgebouwen gebouwd en een exercitieterrein aangelegd. De wijk was pas in 1947 gereed en werd in afgeslankte vorm door Nederlands mijnpersoneel in gebruik genomen. De tweelaags woningen hebben kelders en bestaan uit enkele geschakelde woningen waarvan het hoekpand een klokgevel heeft.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek -2.07.51/52 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie -2.08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek -1.755.2 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

ivm bewerking van het archief zijn niet alle vermelde inventarisnummers op internet te vinden, echter deze kunnen in de studiezaal van Rijckheyt wel worden aangevraagd.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers