Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Heerjansdam, 1940-2002

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Heerjansdam.

Inventarisnummer 595 bevat stukken met betrekking tot wethouders 1944-1986 (benoeming en ontslag en taakverdeling). Inventarisnummer 596 bevat stukken met betrekking tot burgemeesters 1935-1981. Onder inventarisnummer 1824 bevinden zich notulen van besloten raadsvergaderingen, 1919-1955. Mogelijk bevindt zich in genoemde inventarisnummers oorlogsgerelateerde informatie. Zie voor notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders Archief gemeente Heerjansdam, 1813-1939.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers