Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Hedel, 1945-1979

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Hedel, 1945-1979.

Inventarisnummer 159/60 bevat stukken betreffende de benoeming, het ontslag en de pensioenvoorziening van wethouders, 1945-1973. Inventarisnummers 159/61 en 159/62 bevatten persoonsdossiers van (waarnemend) burgemeesters. In inventarisnummers 159/103-159/133 zijn personeelsdossiers van medewerkers in vaste dienst van de gemeente Hedel aanwezig. Personeelsdossiers van medewerkers van de Vleeskeuringskring zijn te vinden in inventarisnummers 159/831-159/838. Inventarisnummers 159/806 bevat overlijdensverklaringen met vermelding van de doodsoorzaken 1944-1956. Mogelijk bevindt zich in genoemde inventarisnummers oorlogsgerelateerde informatie. Persoonskaarten en afschriften van overleden en vertrokken inwoners zijn opgenomen in het archief van de gemeente Hedel 1980-1998 (archiefblok 206)

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers