Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de gemeente Havelte. 1920-1997

Omschrijving

In de Tweede Wereldoorlog werd Havelte van alle Drentse gemeenten wel het zwaarst getroffen. Van oktober 1942 tot april 1945 waren de Duitsers hier, met verplicht tewerkgestelde Nederlandse arbeiders waaronder veel gemengd gehuwde Joden, bezig met de aanleg van een groot vliegveld (dat nooit geheel is voltooid). Gevolg: grote vernieling van prachtig natuurgebied, bombardementen, vuurgevechten, talrijke branden en afbraak van 55 woningen, waaronder de huurwoningen aan de Nieuweweg. Ruïnes van plm. 60 vliegveldgebouwen, door de Duitser opgeblazen, werden in en rondom Havelte aangetroffen.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek -2.07.51 en 2.07.52 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie -2.08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek -1.755 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers