Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Hagestein. 1940-1985

Omschrijving

De gemeente Hagestein maakt sinds 1986 deel uit van de gemeente Vianen, dat sinds 2002 valt onder de Nederlandse provincie Utrecht. Tot 2002 behoorde Vianen, inclusief Hagestein, tot de provincie Zuid-Holland.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek -2.07.5 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie -2.08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek -1.755 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarissen