Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Groesbeek

Omschrijving

Op 17 september 1944 landden duizenden geallieerde parachutisten in Groesbeek in het kader van Operatie Market Garden. De doelstelling van deze operatie was om de bruggen bij Eindhoven, Grave, Nijmegen en Arnhem te veroveren op de Duitsers om vervolgens via het IJsselmeer de Noord-Duitse laagvlakte en het industriële Duitse hart te veroveren. In dat geval zou de Tweede Wereldoorlog voor Kerstmis 1944 beëindigd zijn. Dit mislukte. Groesbeek lag tot 8 februari in de frontlinie waardoor het dorp ernstige verwoestingen moest incasseren.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder de inventarisnummers 105-112 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder 2282-2299 vindt u stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden. Het archief bevat geen notulen van de gemeenteraad of het college van B&W tijdens de oorlogsjaren.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers