Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Gouderak, 1813-1947

Omschrijving

De gemeente Gouderak ligt aan de zuidzijde van de rivier de Hollandse IJssel en strekt zicht uit langs de IJsseldijk van de gemeente Ouderkerk aan den IJssel in het westen tot aan de gemeente Gouda in het oosten. Aan de zuidoostkant wordt de gemeente begrensd door de gemeenten Stolwijk en Berkenwoude. Voor 1962 behoorde de buurtschap Stolwijkersluis nog bij Gouderak dat toen aan zijn oostgrens tegen de gemeente Haastrecht aanlag. De gemeenten Gouderak en Ouderkerk aan de IJssel vormen vanaf 1985 samen de nieuwe gemeente Ouderkerk.

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Gouderak. Inventarisnummer 13 bevat notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad 1931-1948. Notulen van de geheime vergaderingen van de gemeenteraad zijn aanwezig onder inventarisnummer 15 (periode 1928-1951). Notulen van de vergaderingen van burgemeester en wethouders met betrekking tot de jaren 1936-1946 bevinden zich in inventarisnummers 31-32. Inventarisnummer 35 bevat agenda's met besluitenlijsten van de vergaderingen van burgemeester en wethouders met betrekking tot de jaren 1941-1946. Inventarisnummers 186-221 bevatten correspondentie uit de jaren 1939-1946. De correspondentie is geordend volgens een trefwoordencode. Voor de trefwoordencode zie de agenda's in de inventarisnummers 249-311 en 355. Rubriek 2.05 bevat stukken met betrekking tot de financiën van de gemeente in de oorlogsjaren (waaronder begrotingen, rekeningen en grootboeken van inkomsten en uitgaven. De rubriek 2.06 'bevolking en burgerlijke stand' bevat onder andere registers van afgegeven paspoorten met pasfoto's 1940-1949; een verblijfsregister 1923-1941; gezinskaarten 1924-1940 en registers van ingekomen en uit de gemeente vertrokken personen, 1938-1947, een register van vreemdelingen 1940-1946 en een kaartsysteem van geëvacueerden. Tevens bevinden zich in deze rubriek registers van geboorten, huwelijken en overlijden met betrekking tot de jaren 1933-1950. Een register van begraven personen in de periode 1936-1949 is aanwezig onder inventarisnummer 745.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers