Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Gouda, 1921-1945

Omschrijving

De inventaris is nog in bewerking. Voor informatie over de inhoud van dit archief dient u zich te wenden tot Groene Hart Archieven, locatie Streekarchief Midden-Holland te Gouda.

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Gouda uit de periode 1921-1945. Inventarisnummers 1882 en 3723 bevatten stukken met betrekking tot het ontstaan en geschiedenis van de gemeente, 1931-1944. Rubriek 02.2 bevat raadsverslagen uit de periode 1931-1945 en stukken met betrekking tot (leden) van de gemeenteraad. Voor stukken betreffende het college van burgemeester en wethouders van 29 augustus 1941; 13 maart 1943 en 11 juli 1945, zie rubriek 02.3. Rubriek 02.5 bevat stukken uit de oorlogsjaren betreffende gemeentefunctionarissen, waaronder de burgemeester en de gemeentesecretaris. Voor gemeenteverslagen uit de oorlogsjaren, zie de inventarisnummers 1949-1950 en 3770-3771). Financiƫle stukken vindt u in rubriek 08.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers