Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeente Gorssel, 1936-1959

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In Hoofdstuk 1.2 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In Hoofdstuk 1.7. vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 2.3. zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie (zie ook het Bevolkingsregister Gorssel 1861-1963, toegangsnummer 5.057 en de Burgerlijke Stand Gorssel 1811-1950, toegangsnummer 5.058). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers