Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeente Giethoorn, (1943-1973)

Omschrijving

De Tweede Wereldoorlog liet in Giethoorn, net zoals in de rest van het land, zijn sporen na. Zo stortte nabij het dorp een vliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht neer, en werd de klok van de Nederlandse Hervormde Kerk door de Duitse bezetter weggevoerd. Na de oorlog werd de klok zwaar beschadigd in Hamburg teruggevonden. De strijd om het bestaan in een klein dorp zonder duidelijke bronnen van inkomsten nam echter het grootste deel van de tijd en aandacht van de inwoners in beslag, en grote incidenten zoals razzia's of vergeldingsmaatregelen bleven Giethoorn bespaard. Contact met de buitenwereld was nog steeds sporadisch, al begonnen sinds het midden van de jaren 30 wel af en toe dagtoeristen het 'nostalgische' dorp te vinden. Deze werden met enthousiasme binnengehaald en door gidsen rondgeleid langs de rust van de prachtige natuur die nog steeds de omgeving van het dorpje beheerste (en natuurlijk ook langs de plaatselijke horecagelegenheden). Stukje bij beetje raakte Giethoorn een beetje bekender in de rest van Nederland als toeristische trekpleister. Niet bekend genoeg echter om het dorp echt op de kaart te zetten. Hier moest Giethoorn tot 1958 op wachten. In dat jaar besloot de bekende cineast Bert Haanstra er zijn film Fanfare op te nemen, een mijlpaal in de Nederlandse filmgeschiedenis en zeker ook een mijlpaal bij de ontwikkeling van het toerisme in Giethoorn.

Inventarisnummer 20 bevat notulen van de vergaderingen van Burgemeester en Wethouders oktober 1945-1946
Zie ook archief gemeente Giethoorn 1795-1942, nummer toegang 30

Thema's

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 228 - Bevelschriften tot betaling met betrekking tot oorlogsgerelateerde kosten, 1943-1945

  Thema's

 • 237 - Notulen van de installatie van de tijdelijke raad op 30 oktober 1945

  Thema's

 • 238 - Stukken betreffende de toelating van leden tot de tijdelijke gemeenteraad in oktober 1945

  Thema's

 • 243 - Stukken betreffende de benoemingen van wethouders alsmede de positie van wethouders in de bezettingsjaren 1944-1963

  Thema's

 • 247 - Stukken betreffende de zuivering van het personeel na de bezetting

  Thema's

 • 275 - Stukken betreffende meldingen van belangrijke gebeurtenissen in de gemeente Giethoorn uit de bezettingsjaren, 1943-1945

  Thema's

 • 287 - Register van geëvacueerden en vluchtelingen van december 1944 - december 1945, alsmede statistieken betreffende de bevolkingsgroei tussen 1942 en 1949

  Thema's

 • 289 - Stukken betreffende het uitvoeren van (politie-)onderzoeken naar de identiteit en de betrouwbaarheid van een Hongaarse vluchteling wegens zijn verzoek tot verkrijging van de Nederlandse identiteit van hem en zijn gezin, 1946-1968

  Thema's

 • 290 - Stukken betreffende het oplossen van problemen bij het sluiten van huwelijken als gevolg van de nasleep van de Tweede Wereldoorlog, 1947-1950

  Thema's

 • 332 - Stukken betreffende de financiering van het herstel van de op 3 mei 1943 geroofde en beschadigde klok uit de klokkenstoel der Algemene Begraafplaats en vernieuwing van de klokkenstoel, 1946-1952

  Thema's

 • 344 - Stukken betreffende de bemoeienis met het graf van een neergestorte Amerikaanse vlieger, 1944-1946.NB Het graf is in 1946 overgebracht naar een speciale geallieerde begraafplaats te Maastricht; zie ook inventarisnummer 129

  Thema's

 • 371 - Besluit van de Burgemeester van 6 april 1939 tot vaststelling van het Luchtbeschermingsplan der Gemeente Giethoorn en een verzoek van de hoofdinspectie aan scholen te voldoen aan de bepalingen betreffende bescherming bevolking tegen luchtaanvallen

  Thema's

 • 372 - Stukken betreffende de voorbereiding van noodevacuaties uit andere gemeenten naar Giethoorn 1943-1945

  Thema's

 • 373 - Rapport betreffende een op 29 februari 1944, nabij de Walengracht te Giethoorn, neergestort Amerikaans vliegtuig 1944

  Thema's

 • 410 - Stukken betreffende de inlevering van radiotoestellen in de Tweede Wereldoorlog, 1943-1952

  Thema's

 • 417 - Stukken betreffende de "Verordening regelende de distributie van klompen voor de kleinhandel", 1944-1946

  Thema's

 • 418 - Stukken betreffende de organisatie van de distributiedienst in de bezettingsjaren, 1943-1948

  Thema's

 • 421 - Stukken betreffende de Nederlandse Arbeidsdienst tijdens de bezettingsjaren, 1943-1944

  Thema's

 • 424 - Stukken betreffende de opname van kinderen uit andere gebieden en aanvragen van uitkeringen voor aandoeningen ontstaan als gevolg van de oorlog

  Thema's

 • 424 - vergoedingen van materiële schade ontstaan tijdens de inundatie van het gebied van het waterschap "Vollenhove" door de bezetters, 1944-1950

  Thema's

 • 461 - Stukken betreffende de vorderingen van (on)roerende goederen tijdens de bezettingsjaren, 1943-1945

  Thema's

 • 462 - Stukken betreffende de landsverdediging in de bezettingsjaren

  Thema's

 • 463 - Stukken betreffende overtredingen van oorlogsregelgeving tijdens de bezettingsjaren, met name matregelen betreffende het uitgaansverbod, 1943-1945

  Thema's

 • 464 - Stukken betreffende de arrestatie van inwoners ten behoeve van de Arbeidseinsatz gedurende de bezettingsjaren, 1944

  Thema's