Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeente Giethoorn (1795-1942)/rietvlechtschool (1918-1929)

Omschrijving

De Tweede Wereldoorlog liet in Giethoorn, net zoals in de rest van het land, zijn sporen na. Zo stortte nabij het dorp een vliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht neer, en werd de klok van de Nederlandse Hervormde Kerk door de Duitse bezetter weggevoerd. Na de oorlog werd de klok zwaar beschadigd in Hamburg teruggevonden. De strijd om het bestaan in een klein dorp zonder duidelijke bronnen van inkomsten nam echter het grootste deel van de tijd en aandacht van de inwoners in beslag, en grote incidenten zoals razzia's of vergeldingsmaatregelen bleven Giethoorn bespaard. Contact met de buitenwereld was nog steeds sporadisch, al begonnen sinds het midden van de jaren 30 wel af en toe dagtoeristen het 'nostalgische' dorp te vinden. Deze werden met enthousiasme binnengehaald, en door gidsen rondgevoerd langs de rust van de prachtige natuur die nog steeds de omgeving van het dorpje beheerste (en natuurlijk ook langs de plaatselijke horeca-gelegenheden). Stukje bij beetje raakte Giethoorn een beetje bekender in de rest van Nederland als toeristische trekpleister. Niet bekend genoeg echter om het dorp echt op de kaart te zetten. Hier moest Giethoorn tot 1958 op wachten. In dat jaar besloot de bekende cineast Bert Haanstra er zijn film Fanfare op te nemen, een mijlpaal in de Nederlandse filmgeschiedenis en zeker ook een mijlpaal bij de ontwikkeling van het toerisme in Giethoorn.

Inventarisnummer 68 bevat notulen van vergaderingen van de gemeenteraad 1935-1948, inventarisnummer 107 bevat notulen van vergaderingen van Burgemeester en Wethouders 1936-1941. Ingekomen en afschriften van uitgaande stukken, met staten van ingekomen stukken over de jaren 1939-1942 bevinden zich in de inventarisnummers 247-272. Inventarisnummers 275-289 bevatten ingekomen en afschriften van uitgaande stukken van de burgemeester 1941-1942. Zie voor de rubrieken de 'bijlagen' in de digitale inventaris. Onder andere bevindt zich in deze inventarisnummers informatie met betrekking tot Winterhulp, Nederlandse Volksdienst, Luchtbescherming, het Provinciaal Comité inzage hulpverlening aan oorlogsslachtoffers, politie, inkwartiering en vorderingen t.b.v. de Duitse bezetter, correspondentie met de Commissaris in de Provincie, geneeskundige hulp bij rampen. Inventarisnummers 552-556 bevatten ingekomen en uitgaande stukken betreffende de dienstplichtwet 1937-1941 waaronder stukken met betrekking tot autovordering, paardenvordering, vordering van leveranties en inkwartiering.

Zie ook archief gemeente Giethoorn 1943-1973, nummer toegang 31

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 558 - Handleiding ten gebruike van onze Nederlandsche bondgenooten met de bedoeling hen gedurende de komend bevrijding te helpen en hun raad te geven," bekendmaking van het geallieerde opperbevel, gedrukt, z.j.

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers