Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Gennep

Omschrijving

Op 10 mei 1940 verschenen Duitse troepen reeds in de nanacht van 9 op 10 mei aan de grens en trokken met een gepantserde locomotief type 94.5 van de Deutsche Reichsbahn de Maas over, daarbij de brug intact veroverende. (in l981 werd een van de laatste exemplaren van dit type als monument bij het vm. station aan de Brabantweg geplaatst). Veel oorlogsschade was er niet te bespeuren, doch bij het terugtrekken van de Duitse troepen na het begin van de slag om Arnhem in september 1944 werd Gennep wel degelijk belangrijk terrein van oorlogshandelingen. Er ontstond veel oorlogsschade terwijl velen geƫvacueerd werden naar elders. Na mei 1945 keerden de meesten weer terug. Een belangrijke bemoeienis in de periode vanaf september 1944 was de sociale zorg voor alle evacuƩs en andere oorlogsslachtoffers. Daarnaast vormde het herstel van oorlogsschade eveneens een wezenlijk onderdeel van het takenpakket van de gemeente.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Zie ook de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden. Enkele archiefbestanddelen zijn op grond van privacygevoelige informatie vooralsnog van openbaarheid uitgesloten. Dit heeft betrekking op de hiernavolgende inventarisnummers:
124-126, 147, 922, 1183, 1186, 1666, 1681, 1749. Deze uitsluiting eindigt in het jaar 2047, gerekend 75 jaar na 1972.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers