Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Gameren, 1810-1955

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Gameren, 1810-1955.

Inventarisnummer 126/747 bevat notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad uit de periode 1938-1955, notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders1933-1948 (in de periode 1941-1945 functioneerde het college niet) bevinden zich in inventarisnummer 126/740. Inventarisnummers 126/744-126/745 bevatten besluiten van de burgemeester (vanaf mei 1945 het college van burgemeester en wethouders) respectievelijk een chronologisch register op de besluiten van de burgemeester, 1941-1946. Rubriek 2.1.5 bevat personeelsdossiers, 1911-1955. Mogelijk bevatten de genoemde inventarisnummers informatie over de oorlog. Rubriek 1.3.2 bevat correspondentie uit de periode 1932-1955. De correspondentie is in deze periode onderwerpsgewijs beschreven. De mappen met correspondentie zijn verder in min of meer chronologische volgorde geplaatst. Van de onderwerpen zijn per periode mappen aangelegd. Er zijn derhalve meerdere inventarisnummers die correspondentie betreffende een bepaald onderwerp bevatten. Een aantal onderwerpen is oorlogsgerelateerd. Onder andere heeft de correspondentie betrekking op de onderwerpen: mobilisatie; dienstplicht; inkwartiering; luchtbescherming; landsverdediging in het algemeen; burgerwachten; Militair Gezag; arbeidsbemiddeling (buitenland); werkverschaffing; arbeidsdienst; opbouwdienst; werkstaking; Nederlander en ingezetenschap; verklaringen omtrent inwoners; openbare orde; politieopleiding; gemeente- en rijkspolitie; justitie; verklaringen omtrent personen; politiemaatregelen ten opzichte van vreemdelingen; economisch leven; vordering van goederen; distributie van goederen, bijvoorbeeld grondstoffen en voedsel; evacuatie; steun en opvang (Winterhulp en Nederlandse Volksdienst); oorlogsschade; oorlogsslachtoffers

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarissen