Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de gemeente Echt, 1938-1980

Omschrijving

De voortekenen van de oorlog zijn al vroeg te merken in de gemeente Echt. Al in 1938 zijn militairen in de gemeente ingekwartierd en worden versperringen aangelegd. Bij de inval van de Duitse troepen in 1940 ontstaat enige schade aan gebouwen. In 1941 dienen burgemeester Weuwissen en de wethouders Jeurissen en Monieur hun ontslag in. Tot de bevrijding is A. den Rooijen burgemeester van Echt. Aan het einde van de oorlog wordt Echt zwaar getroffen. In november 1944 staken de geallieerden hun opmars juist ten zuiden van Echt, dat daardoor enkele maanden lang aan het front komt te liggen. Op bevel van de Duitse troepen moet ongeveer 70% van de bevolking evacueren. De verlaten woningen worden grotendeels geplunderd door de Duitsers. Vervolgens lag Echt tot in januari 1945 onder het granaatvuur van de geallieerden. Na hevige gevechten volgt op 19 januari de bevrijding.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 1-127 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 507-612 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummers 820-920 en 1774-1821 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers