Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Dubbeldam, 1811-1970

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Dubbeldam.

Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad 1925-1952 bevinden zich in inventarisnummer 14. Inventarisnummer 15 bevat een alfabetische klapper op de notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1925 - 1941. Agenda's van de vergaderingen van de gemeenteraad 1936-1948 bevinden zich in de inventarisnummers 20-21. Inventarisnummers 30 en 31 bevatten notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders 1920-1948.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 1746-1747 - Stukken betreffende het vervullen van de arbeidsdienstplicht, 1940 - 1947

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers