Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Driewegen, 1699 - 1969

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 1-37 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 818-854 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummers 924-983 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Bij de herindeling van gemeenten, per 1 januari 1970, besloot men bij de gemeente Borsele, om twee oude gemeentesecretarissen, die weldra met pensioen zouden gaan, te belasten met de inventarisatie van de archieven van de voormalige gemeenten. Daarbij is zeer veel materiaal vernietigd, zonder verklaring van vernietiging. Het materiaal met betrekking tot de oorlogsjaren is dus zeer beperkt.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers