Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Driel, 1810-1945

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Driel.

Notulen van vergaderingen van de gemeenteraad 1937-1941(8 augustus) zijn te vinden onder de inventarisnummers 113/372-113/374, besluiten van het college van burgemeester en wethouders van 1936-1941 onder de inventarisnummers 113/344-113/345. Inventarisnummer 113/346 bevat besluiten van de burgemeester, waarnemende de taak van de gemeenteraad, 1942-1944. Persoonskaarten van inwoners 1936-1994, bevinden zich in het archief van de gemeente Maasdriel, 1980-1998 (archiefblok 203). Het woningregister 1936-1994 bevindt zich in het archief van de gemeente Maasdriel (archiefblok 207)

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers