Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeente Brummen, (1852) 1921-1946 (1976)

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In Hoofdstuk 1, paragraaf 1 en 2 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In Hoofdstuk 2.1.2. vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 2.4. zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie (zie ook het Bevolkingsregister Brummen, toegangsnummer 2062 en de Akten van de Burgerlijke Stand Brummen vanaf 1811, toegangsnummer 2067). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers