Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de gemeente Brouwershaven, 1811-1960 (2005)

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 'Algemeen', paragraaf 1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 'Bijzonder', paragraaf A.6 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 'Bijzonder', paragraaf B.3 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 897 - Stukken betreffende tewerkstelling in Duitsland en de gevolgen daarvan, 1944-1946

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers