Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de Gemeente Bocholtz. 1941-1981

Omschrijving

Tot 1982 was Bocholtz een zelfstandige gemeente. Bij de gemeentelijke herindeling in dat jaar is zij samengevoegd met de naburige gemeente Simpelveld, waarnaar de ontstane fusiegemeente vervolgens genoemd is.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder 2.1.32 en 2.1.33 zijn de notulen van vergaderingen en besluiten van de gemeenteraad en het college van B&W te vinden. Onder 2.1.7 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder 2.2.041 bevinden zich stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u, in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers